ฟรี ร้านค้า ออนไลน์ 107.22.48.243 : 24-04-18 0:01:29   
หน้าแรก siam-shop.com ค้นหาร้านค้าสมาชิก
ชื่อสินค้า  
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
    หมวดสินค้าของเรา            
  
Untitled Document
 
ประกันภัย&ประกันชีวิต

Tag / คำค้น

  แสดงสินค้าทั้งหมด


  สปอนเซอร์ของเรา
  Mobile Phone Case 
  เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 
  จำหน่ายชุดราตรี เดรส ราคาถูกจ 


ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง   

ร้าน : ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง -ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง แบบสำเร็จรูป

ประกาศโดย : ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 

สินค้า

ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง

หมวด สินค้าทั่วไป > ประกันภัย&ประกันชีวิต
รหัสสินค้า 89080924053704 vote เพิ่มคะแนน ให้กับสินค้า ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง แบบสำเร็จรูป ในกรณีประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 600  vote ลดคะแนน ให้กับสินค้า ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง แบบสำเร็จรูป ในกรณีไม่ประทับใจสินค้า คะแนน Vote ปัจจุบัน 600
คำอธิบาย ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง แบบสำเร็จรูป
ราคา 0.00 บาท
รายละเอียด

 

 • รหัสสินค้า :    CI48-AI   

  ชื่อแบบ : โครงการคุ้มครองโรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ

   

  ความพิเศษโครงการคุ้มครองโรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ

  1. คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 85 ปี 
  2. มีเงินก้อนไว้เป็นกองมรดกแก่ครอบครัวหรือลูกหลานของท่านได้ทันที
  3. ให้ผลตอบแทน โดยไม่ต้องเสียภาษี
  4. สามารถกำหนดจำนวนเงินคุ้มครอง / เงินเอาประกันได้ตามต้องการ
  5. รับเงินเิิอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม โดยไม่ต้องเสียภาษี
  6. รับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยไม่ต้องเสียภาษี
  7. นำเบี้ยประกัน ไปเพื่อใช้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  8. ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุกกรณี เช่น จากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การจลาจล ฯลฯ

  9. ให้เงินชดเชยกรณีเป็นโรคร้ายแรง 48 โรค ที่มักพบบ่อย เช่น โรคมะเร็ง ห้วใจ เป็นต้น

  รายละเอียด :

  - ประกันชีวิต คุ้มครอง 100,000 บาท
  - โรคร้ายแรง คุ้มครอง48โรค 1,000,000 บาท 
     ตรวจพบโรค จ่ายทันที ไปรักษาตัว
  - อุบัติเหตุ คุ้มครอง 300,000 บาท

  ผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิต

  <><><><>
  ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากสัญญาหลักอยุธยาชีวิตมั่นคง จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท (1) 100,000
  ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ อ. 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท (2)  
  - จากอุบัติเหตุ (2.1) 300,000
  - จากอุบัติเหตุที่เป็นภัยเฉพาะ (ค่าชดเชย 2 เท่า) (2.2) 600,000


  ผลประโยชน์ค่าชดเชยการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

  <><><><>
  1. เงินชดเชยรายได้  
       1.1 บาดเจ็บต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ชดเชยสัปดาห์ละ (สูงสุด 20 สัปดาห์) 600
       1.2 บาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้ ชดเชยสัปดาห์ละ 2,100
       1.3 บาดเจ็บพอทำงานได้ ชดเชยสัปดาห์ละ 900
     อนึ่ง การจ่ายเงินตามข้อ 1.2 และ 1.3 รวมกันไม่เกิน 52 สัปดาห์  
       1.4 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดเชยปีละ (สูงสุดไม่เกิน 10 ปี) 30,000
  2. เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ  
       2.1 สูญเสียมือ เท้า หรือสายตาตั้งแต่ 2 แห่ง หรือทั้ง 2 ข้าง ชดเชย 300,000
       2.2 สูญเสียมือ เท้า หรือสายตา ข้างใดข้างหนึ่ง ชดเชย 180,000
       2.3 สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ของมือข้างเดียวกัน มือใดมือหนึ่ง ชดเชย 75,000
  3. ค่ารักษาพยาบาล  
       - โรคกลัวน้ำด้วยวัคซีนและ/หรือเซรุ่ม ชดเชย 3,000
       - การผ่าตัด (ตามตารางอัตราค่าชดเชยผ่าตัดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบ อ. 1)  

   

  ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
  เมื่อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 ดังต่อไปนี้

  <><><><>
  1. โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ต้องรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการใช้สายสวนอื่นๆ 100,000
        
  2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆที่ระบุไว้ในสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 1,000,000
         
     

   

  ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย

  หากผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาหลักในระหว่างทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยผลประโยชน์ตามสัญญาหลักยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ

   

  สรุปความคุ้มครองการเสียชีวิต

  <><><><>

   

  การเสียชีวิตจาก

   

  - การเจ็บป่วย (1)
  - อุบัติเหตุ (1) + (2.1)
  - อุบัติเหตุที่เป็นภัยเฉพาะ (1) + (2.2)
  - การฆาตกรรม จลาจล (1)
  100,000
  400,000
  700,000
  100,000

                   ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา
                 ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย


   

ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง แบบสำเร็จรูป คุ้มครองสบายๆ จ่ายแบบเบาๆ   

         

 

รหัสสินค้า :  my critical safety

 

ชื่อแบบ : มาย คริติคอล เซฟตี้ แผนประกันภัยเพื่อคุ้มครองโรคร้ายแรง

 

ความพิเศษของแผนมาย คริติคอล เซฟตี้ แผนประกันภัยเพื่อคุ้มครองโรคร้ายแรง

1. คุ้มครองชีวิต,48 โรคร้ายแรง,โรคมะเร็ง ยาวถึงอายุ 70 ปี
2. มีเงินก้อนไว้เป็นกองมรดกแก่ครอบครัวหรือลูกหลานของท่านได้ทันที (คุ้มครองมะเร็ง โรคร้ายแรง ตรวจพบรับเงินก้อนไม่ต้องรอเสียชีวิต)
3. ให้ผลตอบแทนโดยไม่ต้องเสียภาษี
4. สามารถสะดวกเลือกวางแผน เงินเอาประกันได้ตามต้องการ ด้วยแผน  สำเร็จรูป
5. นำเบี้ยประกันนำไปใช้ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฏเกณฑ์สรรพากร
6. ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุกกรณี 
7. คุ้มครองการทำบอลลูนหัวใจ(การขยายหลอดเลือดหัวใจ หรือการใช้สายสวนอื่น เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจ)
8. ชดเชยรายวันกรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วัน
9. ให้เงินชดเชยกรณีเป็นโรคร้ายแรง 48 โรค ที่มักพบบ่อย
10.ให้เงินชดเชยกรณีเป็นโรคมะเร็งในทุกระยะ

                    

                                       

 

ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย

รับปรึกษาและให้บริการ ทุกท่าน ทุกจังหวัด ทั่วไทย สอบถามได้ที่ คุณศรนรินทร์ 0890288044

   http://www.moneyfor-life.com/

ปรับปรุงเมื่อ 2011-06-15 19:28:53 222.123.6.***
สินค้าที่คุณอาจสนใจ
ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง
ประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง
แบบประกันที่ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่มีคำถามสุขภาพ
แบบประกันที่ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่มีคำถามสุขภาพ
ประกันโรคมะเร็ง
ประกันโรคมะเร็ง
ดูสินค้าทั้งหมดได้ที่ http://www.siam-shop.com/1362
   
  นายศรนรินทร์ ทิพย์ประโพธิ์
http://www.siam-shop.com/1362

ใส่ตะกร้า คลิ๊กเลย!!! ติดต่อร้าน คลิ๊กเลย!!! ไปที่หน้าหลักของร้านนี้ คลิ๊ก!!! ย้อนกลับก่อนหน้า!!! แจ้งสินค้าผิดกฏหมาย หรือ กฏการใช้งานของ siam-shop.com!!!


ความเห็น

ความเห็น :
ชื่อ
email
ซ่อน E-Mail
รหัสภาพ
สมัครสมาชิก Click ที่นี่ | เข้าสู่ระบบ Click ที่นี่
   
User :
Pass :
ลืมรหัสผ่าน

 
 
© Copyright 2007 SIAM-SHOP.COM All Rights Reserved.