เวลาที่เซอร์เวอร์ : 16:53:29 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.45:18 น.
2Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.44:43 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.44:39 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.44:22 น.
5Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.44:07 น.
6Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.43:31 น.
7Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.42:56 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.42:46 น.
9Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.42:20 น.
10Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.42:20 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.42:20 น.
12Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.42:12 น.
13Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.41:45 น.
14Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.41:09 น.
15Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.40:34 น.
16Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.39:58 น.
17Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.39:23 น.
18Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.38:47 น.
19Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.38:12 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.38:05 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.37:54 น.
22Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.37:36 น.
23Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.37:01 น.
24Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.36:49 น.
25Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.36:25 น.
26Google 66.249.79.52 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.35:50 น.
27Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.35:14 น.
28Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.34:38 น.
29Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.34:03 น.
30Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.33:27 น.
31Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.32:52 น.
32Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.32:16 น.
33Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.30:10 น.
34Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.28:51 น.
35Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.27:00 น.
36Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.25:12 น.
37Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.24:27 น.
38Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.24:17 น.
39Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.23:23 น.
40Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.23:20 น.
41Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.21:37 น.
42Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.21:25 น.
43Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.20:05 น.
44Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.19:51 น.
45Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.19:15 น.
46Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.17:59 น.
47Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.17:38 น.
48Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.16:55 น.
49Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.16:53 น.
50Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.15:42 น.
51Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.15:06 น.
52Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.14:31 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.14:03 น.
54Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.13:55 น.
55Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.13:51 น.
56Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.13:20 น.
57Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.13:03 น.
58Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.12:26 น.
59Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.12:08 น.
60Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.11:33 น.
61Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.10:57 น.
62Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.10:22 น.
63Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.09:46 น.
64Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.09:11 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.08:35 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.08:18 น.
67Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.08:12 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.08:04 น.
69Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.08:00 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.07:54 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.07:47 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.07:42 น.
73Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.07:26 น.
74Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.07:24 น.
75Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.06:49 น.
76Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.06:43 น.
77Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.06:13 น.
78Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.05:38 น.
79Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.05:02 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.04:57 น.
81Google 66.249.79.46 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.03:51 น.
82Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.03:16 น.
83Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.02:40 น.
84Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.02:31 น.
85Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.02:18 น.
86Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.02:05 น.
87Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 22.00:18 น.
88Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.59:07 น.
89Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.58:31 น.
90Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.58:28 น.
91Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.56:45 น.
92Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.56:27 น.
93Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.56:09 น.
94Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.55:34 น.
95Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.55:08 น.
96Google 66.249.79.52 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.54:58 น.
97Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.54:57 น.
98Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.54:26 น.
99Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.54:17 น.
100Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.54:14 น.
101Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.51:10 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.49:28 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.69 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.49:06 น.
104Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.49:03 น.
105Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.48:27 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.69 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.48:07 น.
107Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.47:52 น.
108Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.47:23 น.
109Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.47:16 น.
110Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.46:59 น.
111Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.46:05 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.69 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.46:02 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.67 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.46:02 น.
114Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.45:30 น.
115Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.44:26 น.
116Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.44:19 น.
117Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.43:48 น.
118Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.43:43 น.
119Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.43:08 น.
120Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.42:33 น.
121Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.42:32 น.
122Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.42:19 น.
123Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.41:57 น.
124Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.40:46 น.
125Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.38:59 น.
126Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.38:51 น.
127Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.38:23 น.
128Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.37:12 น.
129Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.36:37 น.
130Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.35:26 น.
131Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.35:04 น.
132Google 66.249.79.133 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.34:15 น.
133Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.33:56 น.
134Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.33:44 น.
135Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.33:39 น.
136Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.33:25 น.
137Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.33:04 น.
138Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.32:28 น.
139Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.31:17 น.
140Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.31:03 น.
141Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.30:42 น.
142Google 66.249.79.131 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.30:06 น.
143Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.29:31 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.65 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.29:18 น.
145Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.29:15 น.
146Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.29:05 น.
147Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.28:55 น.
148Hot Bot search 68.180.230.161 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.28:41 น.
149Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.28:36 น.
150Google 66.249.79.129 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 21.28:27 น.