เวลาที่เซอร์เวอร์ : 08:59:30 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 08.59:20 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 08.58:17 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 08.57:36 น.
4Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.57:29 น.
5Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.57:29 น.
6Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 08.56:29 น.
7Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.55:59 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 08.53:25 น.
9Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 08.53:24 น.
10Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 08.53:06 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 08.51:51 น.
12Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.50:36 น.
13Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 08.50:19 น.
14Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 08.47:21 น.
15Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.45:27 น.
16Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 08.44:05 น.
17Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.41:59 น.
18Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.41:53 น.
19Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.41:47 น.
20Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.41:36 น.
21Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 08.41:20 น.
22Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.39:49 น.
23Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 08.38:44 น.
24Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 08.37:32 น.
25Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.35:57 น.
26Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 08.33:45 น.
27Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.32:58 น.
28Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.30:52 น.
29Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.30:07 น.
30Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 08.30:06 น.
31Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.27:13 น.
32Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.26:11 น.
33Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 08.26:10 น.
34Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.24:45 น.
35Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 08.23:19 น.
36Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 08.20:57 น.
37Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 08.16:04 น.
38Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 08.15:59 น.
39Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 08.15:54 น.
40Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.15:51 น.
41Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 08.15:40 น.
42Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 08.15:33 น.
43Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 08.14:40 น.
44Alexa search engine 34.207.98.73 วันนี้ เวลา 08.13:31 น.
45Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 08.12:49 น.
46Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.254 วันนี้ เวลา 08.10:18 น.
47Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 08.09:57 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 08.09:46 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.254 วันนี้ เวลา 08.09:19 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 08.08:56 น.
51Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 08.05:26 น.
52Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 08.03:26 น.
53Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 08.01:16 น.
54Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 07.59:38 น.
55Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 07.57:11 น.
56Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.57:03 น.
57Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 07.55:51 น.
58Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 07.52:23 น.
59Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 07.52:04 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.254 วันนี้ เวลา 07.47:38 น.
61Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.47:32 น.
62Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 07.43:54 น.
63Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.42:34 น.
64Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 07.39:44 น.
65Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 07.38:40 น.
66Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 07.38:39 น.
67Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.36:55 น.
68Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 07.30:28 น.
69Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.27:40 น.
70Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 07.27:36 น.
71Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 07.27:33 น.
72Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.26:30 น.
73Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:45 น.
74Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:43 น.
75Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:42 น.
76Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:40 น.
77Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:37 น.
78Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:32 น.
79Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:29 น.
80Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:27 น.
81Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:25 น.
82Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:25 น.
83Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:22 น.
84Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:21 น.
85Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:19 น.
86Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:18 น.
87Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:15 น.
88Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:14 น.
89Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:13 น.
90Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:10 น.
91Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:08 น.
92Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 07.25:05 น.
93Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.25:03 น.
94Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 07.25:00 น.
95Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.24:56 น.
96Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.24:53 น.
97Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.24:50 น.
98Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.24:47 น.
99Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.24:44 น.
100Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 07.24:42 น.
101Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 07.24:39 น.
102Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 07.24:14 น.
103Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 07.23:56 น.
104Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 07.23:25 น.
105Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.23:23 น.
106Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.22:27 น.
107Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.20:47 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 07.20:25 น.
109Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 07.20:03 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 07.18:51 น.
111Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 07.17:57 น.
112Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.17:57 น.
113Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 07.16:36 น.
114Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.16:31 น.
115Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.16:28 น.
116Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.15:54 น.
117Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 07.02:48 น.
118Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 07.01:56 น.
119Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 07.00:14 น.
120Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.150 วันนี้ เวลา 07.00:02 น.
121Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 06.57:26 น.
122Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 06.51:26 น.
123Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 06.50:56 น.
124Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 06.49:40 น.
125Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 06.49:40 น.
126Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 06.43:25 น.
127Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 06.41:55 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 06.40:26 น.
129Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 06.40:03 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 06.39:53 น.
131Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 06.39:46 น.
132Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 06.39:45 น.
133Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 06.39:44 น.
134Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 06.39:31 น.
135Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 06.33:10 น.
136Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 06.32:29 น.
137Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 06.29:24 น.
138Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 06.27:00 น.
139Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 06.14:25 น.
140Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 06.12:45 น.
141Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 06.11:46 น.
142Yandex 37.9.113.122 วันนี้ เวลา 06.08:21 น.
143Yandex 87.250.224.129 วันนี้ เวลา 06.07:35 น.
144Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 06.02:59 น.
145Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 06.02:10 น.
146Google 66.249.79.254 วันนี้ เวลา 06.00:27 น.
147Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 05.59:30 น.
148Google 66.249.79.84 วันนี้ เวลา 05.47:34 น.
149Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 05.47:00 น.
150Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 05.44:50 น.