เวลาที่เซอร์เวอร์ : 15:05:12 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 15.03:09 น.
2Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 15.00:19 น.
3Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 14.59:03 น.
4Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 14.56:55 น.
5Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.56:30 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 14.55:38 น.
7Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.53:57 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 14.51:28 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 14.50:33 น.
10Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 14.50:08 น.
11Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.50:07 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 14.49:45 น.
13Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.48:50 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 14.47:40 น.
15Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.47:34 น.
16Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.47:06 น.
17Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 14.46:17 น.
18Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.45:00 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 14.44:54 น.
20Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.43:44 น.
21Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.42:27 น.
22Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.41:32 น.
23Google 66.249.68.54 วันนี้ เวลา 14.38:37 น.
24Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.37:21 น.
25Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.36:23 น.
26Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.36:04 น.
27Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.34:48 น.
28Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.33:31 น.
29Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.32:58 น.
30Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 14.32:29 น.
31Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.32:14 น.
32Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.31:45 น.
33Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 14.30:58 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 14.28:49 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 14.27:24 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 14.27:24 น.
37Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.26:55 น.
38Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 14.25:53 น.
39Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 14.25:50 น.
40Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 14.23:18 น.
41Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.22:02 น.
42Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.18:12 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 14.17:19 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 14.17:18 น.
45Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.14:32 น.
46Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.14:22 น.
47Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.13:05 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 14.11:53 น.
49Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.10:32 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 14.08:20 น.
51Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.05:26 น.
52Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 14.04:09 น.
53Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.02:53 น.
54Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 14.01:36 น.
55Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 14.00:19 น.
56Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.59:03 น.
57Yandex 178.154.200.141 วันนี้ เวลา 13.58:47 น.
58Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.58:31 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.58:26 น.
60Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.57:46 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.56:47 น.
62Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.56:30 น.
63Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.55:13 น.
64Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.53:57 น.
65Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.52:40 น.
66Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.50:07 น.
67Google 66.249.68.56 วันนี้ เวลา 13.49:03 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.48:40 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 74.125.150.54 วันนี้ เวลา 13.48:21 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 13.47:48 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.47:48 น.
72Google 66.249.68.54 วันนี้ เวลา 13.47:34 น.
73Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.46:17 น.
74Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.43:44 น.
75Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.42:27 น.
76Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.37:21 น.
77Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.30:58 น.
78Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.28:25 น.
79Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.27:08 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.26:28 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.25:59 น.
82Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.25:51 น.
83Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.24:35 น.
84Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.24:22 น.
85Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.24:18 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.20:47 น.
87Google 66.249.68.54 วันนี้ เวลา 13.20:45 น.
88Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.20:39 น.
89Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.19:28 น.
90Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.18:49 น.
91Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.18:12 น.
92Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.250 วันนี้ เวลา 13.17:18 น.
93Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.15:39 น.
94Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.14:22 น.
95Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 13.11:49 น.
96Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.10:32 น.
97Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.09:42 น.
98Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 13.09:36 น.
99Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.07:59 น.
100Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 13.06:43 น.
101Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.04:09 น.
102Google 66.249.68.56 วันนี้ เวลา 13.01:43 น.
103Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 13.00:20 น.
104Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.59:03 น.
105Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.54:43 น.
106Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.52:15 น.
107Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.51:23 น.
108Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.50:07 น.
109Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.48:50 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 12.47:41 น.
111Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.47:34 น.
112Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.46:17 น.
113Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.45:00 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 12.43:58 น.
115Google 66.249.68.52 วันนี้ เวลา 12.43:45 น.
116Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.43:44 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 12.43:08 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 12.42:52 น.
119Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.42:27 น.
120Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.39:54 น.
121Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.38:37 น.
122Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.37:35 น.
123Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 12.37:29 น.
124Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.37:21 น.
125Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 12.37:21 น.
126Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 12.37:01 น.
127Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.36:04 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 12.36:01 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 12.34:40 น.
130Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.252 วันนี้ เวลา 12.34:24 น.
131Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.33:19 น.
132Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.28:25 น.
133Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.25:35 น.
134Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.23:51 น.
135Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.22:02 น.
136Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.20:45 น.
137Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.19:46 น.
138Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.19:29 น.
139Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.16:55 น.
140Google 66.249.68.52 วันนี้ เวลา 12.15:46 น.
141Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.14:25 น.
142Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.14:23 น.
143Google 66.249.79.252 วันนี้ เวลา 12.14:23 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.248 วันนี้ เวลา 12.12:02 น.
145Google 66.249.79.248 วันนี้ เวลา 12.05:26 น.
146Google 66.249.68.54 วันนี้ เวลา 12.04:51 น.
147Google 66.249.79.250 วันนี้ เวลา 12.04:09 น.
148Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 11.59:03 น.
149Google 66.249.79.230 วันนี้ เวลา 11.57:46 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.230 วันนี้ เวลา 11.57:37 น.