เวลาที่เซอร์เวอร์ : 20:20:10 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Yandex 5.255.231.93 วันนี้ เวลา 20.19:04 น.
2Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 20.18:20 น.
3Yandex 95.108.213.204 วันนี้ เวลา 20.18:13 น.
4Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 20.17:58 น.
5Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 20.17:35 น.
6Yandex 5.255.231.34 วันนี้ เวลา 20.17:19 น.
7Google 66.249.68.33 วันนี้ เวลา 20.17:12 น.
8Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 20.16:49 น.
9Yandex 213.180.203.52 วันนี้ เวลา 20.16:39 น.
10Yandex 87.250.224.50 วันนี้ เวลา 20.15:38 น.
11Yandex 5.255.231.119 วันนี้ เวลา 20.15:33 น.
12Yandex 213.180.203.115 วันนี้ เวลา 20.15:22 น.
13Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 20.15:14 น.
14Yandex 213.180.203.251 วันนี้ เวลา 20.14:21 น.
15Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 20.14:01 น.
16Yandex 5.255.231.184 วันนี้ เวลา 20.13:54 น.
17Yandex 213.180.203.213 วันนี้ เวลา 20.13:37 น.
18Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 20.13:36 น.
19Yandex 5.255.231.70 วันนี้ เวลา 20.13:04 น.
20Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 20.12:20 น.
21Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 20.11:53 น.
22Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 20.11:49 น.
23Google 66.249.68.33 วันนี้ เวลา 20.11:01 น.
24Yandex 95.108.213.120 วันนี้ เวลา 20.10:22 น.
25Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 20.10:08 น.
26Yandex 213.180.203.55 วันนี้ เวลา 20.09:04 น.
27Yandex 213.180.203.160 วันนี้ เวลา 20.08:58 น.
28Yandex 213.180.203.38 วันนี้ เวลา 20.08:24 น.
29Yandex 5.255.231.59 วันนี้ เวลา 20.07:53 น.
30Yandex 5.255.231.160 วันนี้ เวลา 20.07:45 น.
31Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 20.07:23 น.
32Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 20.06:54 น.
33Yandex 95.108.213.143 วันนี้ เวลา 20.06:50 น.
34Yandex 87.250.224.235 วันนี้ เวลา 20.06:31 น.
35Yandex 5.255.231.70 วันนี้ เวลา 20.05:32 น.
36Yandex 213.180.203.51 วันนี้ เวลา 20.04:13 น.
37Yandex 95.108.213.210 วันนี้ เวลา 20.03:58 น.
38Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 20.03:57 น.
39Yandex 95.108.213.120 วันนี้ เวลา 20.03:43 น.
40Yandex 87.250.224.39 วันนี้ เวลา 20.03:42 น.
41Yandex 213.180.203.55 วันนี้ เวลา 20.03:23 น.
42Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 20.02:56 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.235 วันนี้ เวลา 20.02:25 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.235 วันนี้ เวลา 20.01:54 น.
45Yandex 213.180.203.160 วันนี้ เวลา 20.01:09 น.
46Yandex 5.255.231.59 วันนี้ เวลา 20.00:31 น.
47Yandex 5.255.231.160 วันนี้ เวลา 20.00:24 น.
48Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.59:36 น.
49Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.59:03 น.
50Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.58:30 น.
51Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.57:57 น.
52Yandex 95.108.213.239 วันนี้ เวลา 19.56:34 น.
53Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.56:16 น.
54Yandex 95.108.213.210 วันนี้ เวลา 19.55:41 น.
55Yandex 95.108.213.120 วันนี้ เวลา 19.55:16 น.
56Yandex 87.250.224.39 วันนี้ เวลา 19.55:12 น.
57Yandex 213.180.203.160 วันนี้ เวลา 19.55:07 น.
58Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.55:06 น.
59Yandex 213.180.203.38 วันนี้ เวลา 19.55:06 น.
60Yandex 5.255.231.160 วันนี้ เวลา 19.54:34 น.
61Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.54:31 น.
62Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.53:56 น.
63Google 66.249.77.13 วันนี้ เวลา 19.53:20 น.
64Yandex 5.255.231.70 วันนี้ เวลา 19.52:53 น.
65Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.52:44 น.
66Yandex 95.108.213.239 วันนี้ เวลา 19.52:42 น.
67Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.52:11 น.
68Yandex 95.108.213.124 วันนี้ เวลา 19.52:03 น.
69Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.51:52 น.
70Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.51:47 น.
71Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.50:02 น.
72Yandex 95.108.213.120 วันนี้ เวลา 19.48:54 น.
73Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.48:46 น.
74Yandex 87.250.224.39 วันนี้ เวลา 19.48:28 น.
75Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.48:08 น.
76Yandex 213.180.203.160 วันนี้ เวลา 19.47:47 น.
77Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.47:29 น.
78Yandex 5.255.231.59 วันนี้ เวลา 19.46:44 น.
79Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.45:31 น.
80Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.44:51 น.
81Yandex 95.108.213.167 วันนี้ เวลา 19.44:44 น.
82Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.44:10 น.
83Yandex 87.250.224.235 วันนี้ เวลา 19.43:37 น.
84Yandex 5.255.231.70 วันนี้ เวลา 19.43:26 น.
85Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.42:48 น.
86Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.41:25 น.
87Yandex 213.180.203.51 วันนี้ เวลา 19.41:23 น.
88Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.40:50 น.
89Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.39:59 น.
90Yandex 95.108.213.120 วันนี้ เวลา 19.39:35 น.
91Yandex 87.250.224.39 วันนี้ เวลา 19.39:22 น.
92Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.39:15 น.
93Yandex 213.180.203.160 วันนี้ เวลา 19.38:58 น.
94Yandex 213.180.203.38 วันนี้ เวลา 19.38:54 น.
95Yandex 5.255.231.59 วันนี้ เวลา 19.38:49 น.
96Yandex 5.255.231.160 วันนี้ เวลา 19.38:44 น.
97Yandex 95.108.213.143 วันนี้ เวลา 19.38:36 น.
98Yandex 95.108.213.167 วันนี้ เวลา 19.38:36 น.
99Yandex 95.108.213.124 วันนี้ เวลา 19.38:32 น.
100Yandex 95.108.213.239 วันนี้ เวลา 19.38:32 น.
101Yandex 87.250.224.39 วันนี้ เวลา 19.38:25 น.
102Yandex 213.180.203.55 วันนี้ เวลา 19.38:23 น.
103Yandex 213.180.203.160 วันนี้ เวลา 19.38:20 น.
104Yandex 5.255.231.59 วันนี้ เวลา 19.38:19 น.
105Yandex 213.180.203.38 วันนี้ เวลา 19.38:19 น.
106Yandex 95.108.213.167 วันนี้ เวลา 19.38:18 น.
107Yandex 95.108.213.143 วันนี้ เวลา 19.38:18 น.
108Yandex 5.255.231.160 วันนี้ เวลา 19.38:18 น.
109Yandex 87.250.224.235 วันนี้ เวลา 19.38:18 น.
110Yandex 5.255.231.70 วันนี้ เวลา 19.38:17 น.
111Yandex 95.108.213.239 วันนี้ เวลา 19.38:17 น.
112Yandex 95.108.213.124 วันนี้ เวลา 19.38:16 น.
113Yandex 213.180.203.51 วันนี้ เวลา 19.38:16 น.
114Yandex 95.108.213.210 วันนี้ เวลา 19.38:13 น.
115Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.37:47 น.
116Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.37:03 น.
117Yandex 95.108.213.120 วันนี้ เวลา 19.36:52 น.
118Yandex 95.108.213.191 วันนี้ เวลา 19.36:48 น.
119Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.36:22 น.
120Yandex 213.180.203.38 วันนี้ เวลา 19.35:17 น.
121Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.35:13 น.
122Yandex 5.255.231.160 วันนี้ เวลา 19.34:37 น.
123Google 66.249.79.233 วันนี้ เวลา 19.34:27 น.
124Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.33:35 น.
125Yandex 95.108.213.167 วันนี้ เวลา 19.33:20 น.
126Yandex 95.108.213.143 วันนี้ เวลา 19.32:59 น.
127Yandex 87.250.224.235 วันนี้ เวลา 19.32:41 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.235 วันนี้ เวลา 19.32:34 น.
129Yandex 95.108.213.124 วันนี้ เวลา 19.28:41 น.
130Yandex 213.180.203.51 วันนี้ เวลา 19.28:26 น.
131Yandex 95.108.213.210 วันนี้ เวลา 19.28:13 น.
132Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.27:57 น.
133Yandex 213.180.203.55 วันนี้ เวลา 19.27:43 น.
134Yandex 213.180.203.38 วันนี้ เวลา 19.27:24 น.
135Yandex 5.255.231.59 วันนี้ เวลา 19.27:02 น.
136Yandex 5.255.231.160 วันนี้ เวลา 19.27:00 น.
137Yandex 95.108.213.167 วันนี้ เวลา 19.26:40 น.
138Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.26:33 น.
139Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 19.24:08 น.
140Yandex 5.255.231.70 วันนี้ เวลา 19.24:08 น.
141Yandex 95.108.213.124 วันนี้ เวลา 19.24:08 น.
142Yandex 95.108.213.210 วันนี้ เวลา 19.22:00 น.
143Yandex 87.250.224.39 วันนี้ เวลา 19.20:56 น.
144Yandex 213.180.203.55 วันนี้ เวลา 19.20:20 น.
145Yandex 213.180.203.160 วันนี้ เวลา 19.20:00 น.
146Yandex 87.250.224.210 วันนี้ เวลา 19.19:58 น.
147Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.19:53 น.
148Yandex 5.255.231.160 วันนี้ เวลา 19.17:24 น.
149Yandex 95.108.213.167 วันนี้ เวลา 19.17:12 น.
150Google 66.249.79.235 วันนี้ เวลา 19.16:46 น.