เวลาที่เซอร์เวอร์ : 02:48:16 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 02.45:27 น.
2Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 02.44:22 น.
3Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 02.39:10 น.
4Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 02.38:23 น.
5Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 02.16:24 น.
6Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 02.14:57 น.
7Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 02.13:17 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 02.11:10 น.
9Google 66.249.79.86 วันนี้ เวลา 02.08:35 น.
10Yandex 141.8.183.55 วันนี้ เวลา 02.06:24 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 02.02:31 น.
12Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 01.57:36 น.
13Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 01.49:38 น.
14Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 01.43:29 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 01.41:41 น.
16Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 01.41:12 น.
17Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 01.29:22 น.
18Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 01.27:01 น.
19Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 01.23:06 น.
20Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 01.22:18 น.
21Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 01.13:25 น.
22Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 01.12:07 น.
23Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 01.10:09 น.
24Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 00.51:43 น.
25Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 00.50:56 น.
26Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 00.42:18 น.
27Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 00.34:00 น.
28Google 66.249.79.232 วันนี้ เวลา 00.32:54 น.
29Google 66.249.79.88 วันนี้ เวลา 00.27:59 น.
30Google 66.249.79.90 วันนี้ เวลา 00.23:52 น.
31Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 00.21:55 น.
32Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 00.19:46 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.236 วันนี้ เวลา 00.19:36 น.
34Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 00.18:47 น.
35Alexa search engine 54.92.175.135 วันนี้ เวลา 00.17:56 น.
36Alexa search engine 54.92.175.135 วันนี้ เวลา 00.17:51 น.
37Alexa search engine 54.92.175.135 วันนี้ เวลา 00.17:46 น.
38Alexa search engine 54.92.175.135 วันนี้ เวลา 00.17:41 น.
39Alexa search engine 54.92.175.135 วันนี้ เวลา 00.16:40 น.
40Alexa search engine 54.92.175.135 วันนี้ เวลา 00.16:20 น.
41Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 วันนี้ เวลา 00.08:36 น.
42Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 00.08:24 น.
43Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 วันนี้ เวลา 00.08:16 น.
44Google 66.249.79.236 วันนี้ เวลา 00.07:23 น.
45Google 66.249.79.234 วันนี้ เวลา 00.01:00 น.
46Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.49:46 น.
47Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.45:03 น.
48Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.39:28 น.
49Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.37:13 น.
50Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.37:08 น.
51Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.36:52 น.
52Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.36:47 น.
53Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.36:42 น.
54Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.36:36 น.
55Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.36:07 น.
56Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.35:41 น.
57Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.35:36 น.
58Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.35:06 น.
59Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.35:01 น.
60Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.34:55 น.
61Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.34:26 น.
62Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.34:21 น.
63Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.34:15 น.
64Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.33:35 น.
65Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.33:30 น.
66Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.33:03 น.
67Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.32:58 น.
68Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.32:53 น.
69Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.32:48 น.
70Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.32:43 น.
71Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.32:37 น.
72Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.32:19 น.
73Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.31:55 น.
74Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.31:50 น.
75Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.31:30 น.
76Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.30:26 น.
77Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.30:22 น.
78Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.30:15 น.
79Alexa search engine 54.92.175.135 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.30:11 น.
80Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.25:27 น.
81Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.22:43 น.
82Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.20:53 น.
83Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.18:49 น.
84Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.18:45 น.
85Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.13:41 น.
86Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.10:33 น.
87Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.09:46 น.
88Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.08:59 น.
89Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.07:24 น.
90Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.06:37 น.
91Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.05:50 น.
92Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.04:16 น.
93Yandex 93.158.166.2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.02:49 น.
94Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.02:42 น.
95Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.01:08 น.
96Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23.00:21 น.
97Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.58:42 น.
98Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.58:32 น.
99Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.56:40 น.
100Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.56:35 น.
101Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.55:38 น.
102Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.54:04 น.
103Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.53:17 น.
104Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.52:30 น.
105Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.52:09 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.50:16 น.
107Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.50:09 น.
108Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.49:22 น.
109Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.48:35 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.45:19 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.43:45 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.43:21 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.41:57 น.
114Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.40:44 น.
115Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.38:23 น.
116Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.36:49 น.
117Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.36:02 น.
118Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.34:28 น.
119Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.31:20 น.
120Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.30:33 น.
121Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.29:46 น.
122Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.28:59 น.
123Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.24:41 น.
124Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.24:16 น.
125Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.22:42 น.
126Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.21:55 น.
127Google 66.249.79.90 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.21:08 น.
128Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.20:42 น.
129Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.20:21 น.
130Google 66.249.79.88 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.19:34 น.
131Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.18:47 น.
132Google 66.249.79.234 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.18:00 น.
133Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.17:13 น.
134Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.15:38 น.
135Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.14:51 น.
136Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.13:36 น.
137Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.12:30 น.
138Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.10:56 น.
139Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.08:28 น.
140Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.07:48 น.
141Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.07:01 น.
142Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.03:53 น.
143Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 22.03:06 น.
144Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 21.59:10 น.
145Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 21.58:23 น.
146Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 21.54:28 น.
147Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 21.53:41 น.
148Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 21.51:20 น.
149Google 66.249.79.236 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 21.50:33 น.
150Google 66.249.79.232 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 21.49:46 น.