เวลาที่เซอร์เวอร์ : 10:40:23 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.38:13 น.
2Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.36:31 น.
3Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.35:46 น.
4Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 10.35:36 น.
5Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 10.34:22 น.
6Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:52 น.
7Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:40 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:37 น.
9Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:29 น.
10Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:23 น.
11Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:23 น.
12Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:20 น.
13Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:16 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.32:12 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.32:12 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.32:10 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 10.32:07 น.
18Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 10.32:06 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.31:53 น.
20Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.31:44 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.30:15 น.
22Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.28:56 น.
23Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.28:25 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.27:57 น.
25Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.25:26 น.
26Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 10.24:35 น.
27Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.24:15 น.
28Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.18:10 น.
29Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.17:56 น.
30Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 10.16:48 น.
31Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 10.16:44 น.
32Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.15:33 น.
33Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.14:19 น.
34Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.08:31 น.
35Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.07:59 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 10.06:40 น.
37Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.06:31 น.
38Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 10.06:03 น.
39Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 10.05:10 น.
40Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 10.05:02 น.
41Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.04:33 น.
42Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 10.04:18 น.
43Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 10.04:16 น.
44Yandex 213.180.203.15 วันนี้ เวลา 10.00:22 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.57:55 น.
46Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 09.57:30 น.
47Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.56:38 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.56:30 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.56:28 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.56:25 น.
51Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.56:22 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 09.56:11 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 09.56:08 น.
54Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.56:07 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 09.56:06 น.
56Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 09.56:03 น.
57Yandex 141.8.142.186 วันนี้ เวลา 09.55:59 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.55:59 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.55:58 น.
60Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 09.55:43 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 09.55:40 น.
62Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 09.55:33 น.
63Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.54:04 น.
64Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.54:02 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 09.49:55 น.
66Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 09.49:41 น.
67Yandex 37.9.113.34 วันนี้ เวลา 09.48:38 น.
68Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.47:37 น.
69Yandex 178.154.244.53 วันนี้ เวลา 09.44:45 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.41:43 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 09.41:28 น.
72Yandex 141.8.142.80 วันนี้ เวลา 09.39:44 น.
73Yandex 141.8.142.186 วันนี้ เวลา 09.39:26 น.
74Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 09.37:46 น.
75Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 09.36:51 น.
76Yandex 37.9.113.49 วันนี้ เวลา 09.36:28 น.
77Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 09.35:56 น.
78Yandex 37.9.113.34 วันนี้ เวลา 09.34:24 น.
79Yandex 141.8.142.127 วันนี้ เวลา 09.34:12 น.
80Yandex 178.154.244.53 วันนี้ เวลา 09.33:03 น.
81Yandex 95.108.181.80 วันนี้ เวลา 09.32:39 น.
82Yandex 37.9.113.9 วันนี้ เวลา 09.32:35 น.
83Yandex 141.8.142.186 วันนี้ เวลา 09.32:25 น.
84Yandex 87.250.224.96 วันนี้ เวลา 09.31:31 น.
85Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.30:06 น.
86Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 09.29:33 น.
87Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 09.29:15 น.
88Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.28:46 น.
89Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.28:17 น.
90Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.27:58 น.
91Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.27:29 น.
92Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.25:23 น.
93Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 09.24:56 น.
94Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 09.20:12 น.
95Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 09.19:31 น.
96Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.18:44 น.
97Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.17:47 น.
98Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.16:49 น.
99Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 09.16:22 น.
100Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.14:27 น.
101Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.08:50 น.
102Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.08:25 น.
103Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 09.08:22 น.
104Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.9 วันนี้ เวลา 09.08:15 น.
105Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.07:33 น.
106Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.07:06 น.
107Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 09.06:19 น.
108Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 09.05:43 น.
109Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 09.05:17 น.
110Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.04:51 น.
111Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 09.03:55 น.
112Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 09.03:45 น.
113Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 09.03:44 น.
114Google 66.249.79.218 วันนี้ เวลา 08.58:54 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 08.58:45 น.
116Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 08.57:32 น.
117Yandex 141.8.142.80 วันนี้ เวลา 08.55:28 น.
118Yandex 213.180.203.15 วันนี้ เวลา 08.54:33 น.
119Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.52:13 น.
120Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.13 วันนี้ เวลา 08.48:53 น.
121Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 08.47:18 น.
122Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.46:06 น.
123Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 08.45:40 น.
124Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.44:50 น.
125Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.44:24 น.
126Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 08.44:16 น.
127Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 08.44:00 น.
128Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.43:35 น.
129Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.43:25 น.
130Yandex 37.9.113.49 วันนี้ เวลา 08.43:08 น.
131Yandex 141.8.142.69 วันนี้ เวลา 08.43:01 น.
132Yandex 37.9.113.34 วันนี้ เวลา 08.42:54 น.
133Yandex 178.154.200.15 วันนี้ เวลา 08.41:44 น.
134Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 08.40:43 น.
135Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.36:32 น.
136Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.36:13 น.
137Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.35:50 น.
138Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.35:03 น.
139Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.34:40 น.
140Google 66.249.79.109 วันนี้ เวลา 08.34:17 น.
141Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.33:54 น.
142Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.33:33 น.
143Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.33:27 น.
144Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 08.29:52 น.
145Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 08.29:49 น.
146Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.27:05 น.
147Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.26:21 น.
148Google 66.249.79.105 วันนี้ เวลา 08.25:41 น.
149Google 66.249.79.107 วันนี้ เวลา 08.25:03 น.
150Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.11 วันนี้ เวลา 08.24:42 น.