เวลาที่เซอร์เวอร์ : 10:29:15 น. บอท 150 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
1Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 10.28:07 น.
2Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 10.26:03 น.
3Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.25:17 น.
4Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 10.22:27 น.
5Google 66.249.79.212 วันนี้ เวลา 10.21:02 น.
6Google 66.249.79.212 วันนี้ เวลา 10.12:32 น.
7Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.59:46 น.
8Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 09.59:10 น.
9Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.55:31 น.
10Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.54:06 น.
11Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 09.41:21 น.
12Google 66.249.79.216 วันนี้ เวลา 09.39:56 น.
13Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.38:58 น.
14Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 09.38:40 น.
15Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 09.38:32 น.
16Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.36:10 น.
17Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.36:01 น.
18Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.35:58 น.
19Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 09.35:49 น.
20Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.35:41 น.
21Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 09.26:02 น.
22Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 09.25:52 น.
23Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.22:55 น.
24Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.21:55 น.
25Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.19:39 น.
26Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 09.19:27 น.
27Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 09.19:03 น.
28Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 09.18:40 น.
29Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.18:37 น.
30Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 09.18:24 น.
31Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.18:09 น.
32Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.17:45 น.
33Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.17:29 น.
34Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 09.16:14 น.
35Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 09.13:42 น.
36Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.07:41 น.
37Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 09.05:55 น.
38Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 09.00:58 น.
39Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 09.00:15 น.
40Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.58:12 น.
41Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 08.57:25 น.
42Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 08.56:00 น.
43Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 08.55:25 น.
44Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 08.55:11 น.
45Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 08.54:47 น.
46Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 08.53:09 น.
47Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 08.51:45 น.
48Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.50:06 น.
49Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 08.48:04 น.
50Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 08.46:43 น.
51Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.45:41 น.
52Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.45:31 น.
53Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.45:05 น.
54Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.44:39 น.
55Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.44:27 น.
56Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.44:12 น.
57Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.44:09 น.
58Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.44:07 น.
59Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.44:03 น.
60Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.44:03 น.
61Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:59 น.
62Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:57 น.
63Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:51 น.
64Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:48 น.
65Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:42 น.
66Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:35 น.
67Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 08.43:34 น.
68Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:27 น.
69Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.43:25 น.
70Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:22 น.
71Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:19 น.
72Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:13 น.
73Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:09 น.
74Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.43:00 น.
75Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.42:56 น.
76Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.42:00 น.
77Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.41:54 น.
78Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.41:51 น.
79Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.41:49 น.
80Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.41:47 น.
81Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.41:42 น.
82Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.41:40 น.
83Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 08.41:36 น.
84Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.41:34 น.
85Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.41:30 น.
86Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 08.41:28 น.
87Google 66.249.79.212 วันนี้ เวลา 08.40:24 น.
88Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.40:04 น.
89Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.216 วันนี้ เวลา 08.40:01 น.
90Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.39:59 น.
91Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.39:56 น.
92Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.39:51 น.
93Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.39:40 น.
94Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.39:38 น.
95Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.39:36 น.
96Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.39:33 น.
97Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 08.39:29 น.
98Google 66.249.79.212 วันนี้ เวลา 08.38:59 น.
99Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.38:15 น.
100Google 66.249.79.214 วันนี้ เวลา 08.37:34 น.
101Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.214 วันนี้ เวลา 08.37:13 น.
102Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.36:43 น.
103Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.212 วันนี้ เวลา 08.36:36 น.
104Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.26:14 น.
105Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 08.23:24 น.
106Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.22:47 น.
107Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.22:08 น.
108Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.21:52 น.
109Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.21:44 น.
110Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.21:40 น.
111Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.21:38 น.
112Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.21:36 น.
113Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.20:07 น.
114Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.19:57 น.
115Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 08.19:49 น.
116Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 08.19:44 น.
117Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.19:42 น.
118Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 08.19:39 น.
119Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.14:54 น.
120Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 08.12:32 น.
121Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 08.00:43 น.
122Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 07.57:53 น.
123Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.45:08 น.
124Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 07.44:28 น.
125Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 07.44:09 น.
126Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 07.44:01 น.
127Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 07.43:55 น.
128Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 07.43:50 น.
129Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 07.43:47 น.
130Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.43:43 น.
131Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.27 วันนี้ เวลา 07.43:42 น.
132Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.40:53 น.
133Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 07.39:28 น.
134Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.32:22 น.
135Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.29:32 น.
136Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 07.28:07 น.
137Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.26:42 น.
138Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.31 วันนี้ เวลา 07.22:30 น.
139Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.19:37 น.
140Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 07.16:47 น.
141Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 07.12:32 น.
142Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 07.11:20 น.
143Mediapartners-Google (Adsense) 72.14.199.29 วันนี้ เวลา 07.09:47 น.
144Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 07.04:02 น.
145Google 66.249.79.127 วันนี้ เวลา 06.56:56 น.
146Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.52:41 น.
147Google 66.249.79.123 วันนี้ เวลา 06.49:51 น.
148Yandex 93.158.166.2 วันนี้ เวลา 06.48:28 น.
149Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.42:46 น.
150Google 66.249.79.125 วันนี้ เวลา 06.39:56 น.