ขออภัย ร้านนี้อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง
ติดต่อเจ้าของร้าน จิดตา สุภัคกานต์ 0875490899 0875490899, victorytaveesub@gmail.com